Check de mogelijkheden!

Lekker aanpakken

Binnen het bestuur en in diverse commissies is behoefte aan versterking en vervanging. We zoeken toppers die – al is het maar voor korte tijd – de schouders onder een project of functie willen zetten. Lekker aanpakken? Check hieronder jouw mogelijkheden. Leuk, fijn en dapper als je meedoet...!

 

  

Bestuur

 

We zoeken een nieuwe secretaris. De voorkeur gaat uit naar een vrouw. Werkzaamheden zijn circa 6x per jaar de bestuursvergadering notuleren, versturen van uitnodigingen voor de ALV, agenda’s opstellen voor de vergaderingen en diverse werkzaamheden zoals beheer inkomende post/mailverkeer etc. Tijdsbesteding is ca. 2 uur per week. Meer informatie of aanmelding bij Coen Zuidema via mail: coenzuidema@hotmail.com. 

Tevens willen we het bestuur uitbreiden met een algemeen bestuurslid. Werkzaamheden zijn circa 6x per jaar bestuursvergadering bijwonen en het uitvoeren van diverse bestuurstaken en ondersteuning bieden aan commissies. Deze taakverdeling zal nader worden ingevuld. Meer informatie of aanmelding bij Coen Zuidema via mail: coenzuidema@hotmail.com

           

Open toernooi en 50+ toernooi organiseren

 

We zijn op zoek naar 4 leden die, met steun van hun voorgangers (Paul de Nooijer, Rita van de Poel en Elwin de Putter) én aan de hand van een uitgewerkt draaiboek het Open Toernooi willen organiseren. Het kost je 2 tot 3 avonden voorbereiding (augustus, september) en een aantal uren tijdens de toernooidagen en kort daarvoor (’s avonds door de week en overdag gedurende het weekend). Het is handig als je goed overweg kunt met een computer, makkelijk bent in de omgang (ook intern met bar- en onderhoudscommissie, en als je de spelregels van tennis een beetje beheerst. Heb je interesse, mail paulgdenooijer@gmail.com of bel Paul de Nooijer op 0646152206. 

Voor het Senioren Plus toernooi (september) kunnen we óók wat extra handjes gebruiken. Dat wordt gehouden op de vrijdag tijdens het Open toernooi. Meer informatie of aanmelding bij Pauline van der Kolk op 06-29279295 of per mail: florisvanderkolk@kpnmail.nl

 

Wintercompetitie 

 

 

De organisatoren van de interne Wintercompetitie kunnen op onderdelen wel wat versterking gebruiken. Meer informatie of aanmelding bij Marianne de Graaf op 06-13850118 of per mail: mcdegraaff@kpnmail.nl

 

Informatievoorziening

 

Deze commissie bestaat nu uit Guus de Koning, Rik Kroon, Chantal de Heiden-Helder en Bas van der Hoorn. Hier zoeken we vooral versterking van iemand die de content van de website en de club-app wil doen. Meer informatie of aanmelding bij: Chantal via mail: heidt.chan@kpnmail.nl

 

Clubkampioenschappen 

 

Deze commissie heeft geen vacatures maar ook hier geldt: als iemand wil helpen of wil toetreden…graag! Werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van het toernooi en contacten met overige commissies. Tijdsbesteding is circa 12 uur voorbereiding toernooi en circa 2 á 3 dagen bezetting tijdens het toernooi.

Meer informatie of aanmelding bij Elly van Marrewijk via de mail: elly.magoret@kpnmail.nl

 

Competitiewedstrijden en teams

 

 

ZTC-leden doen mee aan de verschillende competities die de KNLTB organiseert. Om dit mogelijk te maken houden twee leden zich bezig met zaken als het indelen van de competities, inschrijvingen teams bij de KNLTB, organiseren van de trainingen en indelen van speelschema’s. Tijdsbesteding is circa 4 uur per maand, het gehele jaar door. Wij zoeken twee leden ter versterking van het huidige team (Willy Atsma en Patty de Man). Meer informatie of aanmelding bij Willy Atsma op 06-13237070 of per mail: loosats@xs4all.nl

 

Onderhoud park

 

Verzorgt het gehele onderhoud van ons park. Werkzaamheden zijn het onderhoud aan de banen, onkruid verwijderen, heg knippen, beplanting aanbrengen en wat kleine onderhoudswerken aan het gebouw. Na realisatie van de padel banen zoeken we hier extra krachten voor het onderhoud van de padelbanen. Meer informatie of aanmelding bij Kees van Velzen via de mail: cvanvelzen@kpnmail.nl

 

 

Jeugd

 

Voor de jeugdcommissie zoeken we minimaal 3 nieuwe en enthousiaste leden. De werkzaamheden bestaan uit het organiseren van een instuif 2x per jaar, koningsspelen 1x per jaar, kids@school, ouder/kind-toernooi, jeugdkampioenschappen, dag van ZTC en een excursie naar NK-tennis. De tijdsbesteding varieert, waarbij de klussen een beetje verdeeld worden en er vaak ook andere ouders of spelers meehelpen. Gemiddeld moet je denken aan 1 uur per week. Meer informatie of aanmelding bij de jeugdcommissie via mail: ZTCjeugdcommissie@gmail.com. Een keer een orienterend gesprek aangaan kan altijd!

 

Bar en terras

 

In deze commissie zijn er diverse taken te verrichten ter vervanging van een bardienst (o.a. het verzorgen van de planten, hulp tijdens Clubkampioenschappen, Ouder-Kindtoernooi en het Open toernooi. Meer informatie of aanmelding bij Mea van der Poel via de mail: mea62@live.nl

 

Padel

 

Noor Sanders en Rik van der Geest willen realisatie van de banen verder oppakken. Padel blijft onderdeel van ZTC en alle activiteiten worden ondergebracht in de diverse commissies. We zoeken hiervoor versterking in de Toernooi-, Onderhouds-, Jeugd-, Competitie- en IT-commissie. De werkzaamheden starten begin 2024. Meer informatie of aanmelding bij Noor Sanders via mail: noor_sanders@hotmail.com

 

Sponsoren

 

Verzorgt al het contact met sponsors en de sponsoruitingen. In overleg met de penningmeester worden facturen verstuurd. Hier zijn niet direct vacatures, maar met de uitbreiding van de padelbanen zouden wat extra handjes wel fijn zijn. Meer informatie of aanmelding bij Louk Sanders op 06-53 864 667 of per mail: louksanders50@gmail.com