Voortgang padel maart 2024

Er valt veel te delen op het gebied van informatie deze laatste weken voordat er werkelijk echt padel gespeeld kan worden: we verwachten dat dit kan per 1 mei 2024. We gaan vanaf nu om de paar dagen info geven op de site en clubApp. Dus volg het nieuws en houd deze media in de gaten.

Er is in de aanloop naar de realisatie van padel binnen onze club flink wat overleg geweest, uitzoekerij gedaan, plannen gesmeed en weer aangepast en ideeën uitgewisseld en heel veel vergaderingen van de padelcommissie, welke hebben geresulteerd in een aantal algemene ledenvergaderingen waarin de plannen met de leden zijn gedeeld en er goedkeuring is verkregen voor de voortgang en doorgang in dit lange proces.

Dat is een behoorlijke klus geweest en we durven nu al te stellen dat dit een prachtig resultaat heeft opgeleverd. Dat komt mede door de diverse samenstelling van de padelcommissie en het gebruikmaken van ieders competenties hierin. Dennis van der Water was lid van de commissie van het eerste uur. Het gemis gaat nooit meer weg en wat is het toch ontzettend jammer dat we in de laatste fase van het project niet kunnen genieten van de lach en energie van Dennis.
We zullen de nagedachtenis aan Dennis op een speciale manier een mooie plek geven op de padel lokatie.

De realisatie en het werkelijke spelen komen steeds dichterbij
De commissie is enige tijd geleden uitgebreid met nieuwe commissieleden die taken oppakken in juist deze fase van het traject waarin het opstellen van de regels, afspraken, lidmaatschapsvormen en de werkelijke exploitatie en uitvoering gestalte krijgen.
Ook daar komt behoorlijk wat bij kijken - eigenlijk alle activiteiten die je bij het starten van een compleet nieuwe sportclub moet uitvoeren. Denk aan:

  • Bouwbegeleiding, aanpassen van het clubgebouw ter plaatse om kleedruimte en sanitaire voorzieningen te creëren en om deze ruimte te kunnen gebruiken tijdens evenementen en toernooien.
  • Technische aanpassingen voor water en stroom, ICT oplossingen voor het geavanceerde toegangs- en reserveringssysteem intern maar ook extern om verhuur van de banen mogelijk te maken aan derden; softwareaanpassing in ons clubapplicatie Allunited maar ook op de website.
  • Nieuwe naam en nieuw logo
  • Reglementen opstellen over het gebruik van de banen.
  • Start en planning van toernooien en evenementen.

Er zullen tijdens de eerste weken zogenaamde padel-ambassadeurs aanwezig zijn op bepaalde tijden, die spelers een beetje wegwijs zullen maken, indien daar behoefte is.

Laurens gaat padel-lessen verzorgen in reeksen van 5 weken:  je padel wilt proberen en je wilt een goede start maken pak een paar lessen en schrijf je op tijd in.

We melden nu alvast de data waarop de officiële opening van de banen zal plaatsvinden. De gehele opening zal over drie dagen verdeeld worden. 

  • Vrijdag 24 mei bijeenkomst voor genodigden
  • Zaterdagavond 25 mei de feestelijke opening voor alle leden
  • Zondag 26 mei open dag en toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Blokkeer dus in ieder geval zaterdagavond alvast in je agenda! 

De Padelcommissie.

Padel Nieuws Overzicht