Bestuurlijke veranderingen binnen ZTC - Jack Luiten informeert de leden

De Zoeterwoudse Tennis en Padel club ZTPC heeft een nieuwe voorzitter en penningmeester. Paul de Nooijer is voorzitter Yvonne van der Laan opgevolgd en Louk Sanders neemt het stokje over van penningmeester Jakkus van der Salm met ingang van jaar 2024.

Omdat voorzitter Van der Laan eerder had aangegeven tussentijds te willen aftreden, werd op 27 september in het clubhuis van ZTPC een extra Algemene Ledenvergadering gehouden. De voordrachten, die het bestuur had gedaan voor beide kandidaten, werden door de aanwezige leden van ZTPC ondersteund. Hiermee werden beide in Zoeterwoude woonachtige kandidaten benoemd in hun nieuwe functie.

De Nooijer is al ruim 25 jaar lid van plaatselijke tennisclub. De afgelopen vier jaar hield hij zich bezig met de organisatie en leiding van het jaarlijkse Open Toernooi. Ook was hij betrokken bij de organisatie van meerdere clubkampioenschappen. Sanders is een voormalig professioneel tennisser en was bijzonder succesvol: hij werd vanaf 1974 acht keer achtereen nationaal kampioen. Ooit reikte hij tot nr. 86 op de ATP-wereldranglijst. 

Voorzitter beleefde turbulente jaren bij ZTC - Veel lof bij afscheid van Yvonne van der Laan
Het zijn geen rustige jaren geweest, die Yvonne van der Laan gedurende het achtjarige voorzitterschap van ZTC heeft meegemaakt. Bij haar afscheid kreeg ze veel lof toegezwaaid, te meer daar het bepaald geen gemakkelijke jaren zijn geweest. Haar verdiensten voor de tennisvereniging in Zoeterwoude staan buiten kijf, zo bleek bij de wisseling van het voorzitterschap.

 Paul de Nooijer, die onlangs intussen het stokje van haar heeft overgenomen, roemde tijdens de extra Ledenvergadering (27 september jl.) de inzet en vasthoudendheid van de eerste vrouwelijke voorzitter van ZTC. Hij noemde in dit verband enkele veelomvattende activiteiten, zoals de aanleg van de nieuwe tennisbanen inclusief nieuwe verlichting en hekwerken. Ondanks enige weerstand van ZTC’ers  ging deze vernieuwingsoperatie door. De kritiek van toen is verstomd, nu iedereen blij is met de nieuwe banen.

De COVID-jaren waren ook voor ZTC niet gemakkelijk, omdat de vereniging als het ware stil viel. De digitale vergadering werden ingevoerd, het jubileumfeest moest worden geschrapt en er werd amper meer getennist. Het hele bestuur heeft veel energie gebruikt om de clubactiviteiten opnieuw leven in te blazen. Voorts werden zonnepanelen op het clubgebouw geplaatst. Ondanks forse investeringen en COVID- maatregelen laten de vertrekkend voorzitter en penningmeester Jakkus van der Salm de vereniging ZTC in goede financiële gezondheid achter.

Het afscheid van de penningmeester volgt rond de jaarwisseling. Van der Salm werkt in de tussenliggende periode zijn opvolger (Louk Sanders) in. Beide bestuurders waren ook nauw betrokken bij de succesvolle introductie van de Zomer-Challenge (voor het aantrekken van nieuwe leden) en de voorbereiding en besluitvorming rond twee padelbanen, die begin volgend jaar worden aangelegd.

 

Nieuws Overzicht